27.2.2023 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Integrovanou strategii pro ITI Pražské metropolitní oblasti 2021 - 2027