Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Integrovanou strategii pro ITI Pražské metropolitní oblasti 2021 - 2027

27.2.2023

Dne 16. 2. 2023 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dokument

Dokument bude předložen k hodnocení na Ministerstvo pro místní rozvoj. Následně budou k dokumentu postupně schvalovány tzv. programové rámce, které tvoří Akční plán strategie.