Dotazy zasílejte na e-mail: iti@praha.eu

Výkonný tým nositele ITI

Magistrát hl. m. Prahy – Odbor evropských fondů
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
1. patro, kanceláře 105 a 106

 

Mgr. Martina Tobrmanová

metodička strategie ITI 2021+
martina.tobrmanova@praha.eu
Tel.: +420 607 584 267

 

Ing. Petra Nešporová

koordinátorka projektů strategie ITI 2021+
petra.nesporova@praha.eu
Tel.: +420 775 874 864

 

 

 

 

 

 

Podatelna
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Po–Čt: 8.00 -18.00 hod.
Pá: 8.00 -16.00 hod.
posta@praha.eu
Fax: 236 00 7157

ID datové schránky: 48ia97h

 


Mgr. Martin Vrána

konzultant manažera ITI
iti@praha.eu

 

Mgr. Alexandra Nosková

specialistka pro EU fondy – Integrované územní investice (ITI)
iti@praha.eu

 

 

Projekt Řízení ITI PMO V. (CZ.07.02.01/00/22_003/0000146) je financován z Operačního programu Technická pomoc a jeho cílem je zajištění řízení a realizace Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti v rámci nositele ITI. Jedná se o projekt navazující na projekty Projekt řízení ITI Pražské metropolitní oblasti IV (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000310), Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti III (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000232), Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti II. (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000122) a Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000077).

 

 

Projekt Zajistění výkonu funkce ZS ITI PMO III (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/00000250) je financován z Operačního programu Technická pomoc a jeho cílem je efektivní zajištnění činnosti a chodu zprostředkujícího subjektu ITI Pražské metropolitní oblasti . Jedná se o projekt navazující na projekty Zajištění výkonu funkce ZS ITI PMO II. (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/00000158) a Zajištění výkonu funkce zprostředkujícího subjektu ITI Pražské metropolitní oblasti (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000083).