Příprava strategie ITI 2021+

 

Jednání odborné pracovní skupiny
DOPRAVA

Příprava strategie ITI 2021 - 2027

13. 1. 2021

Zápis

Prezenční listina

Tabulka problémů a potřeb

 

Jednání odborné pracovní skupiny
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Příprava strategie ITI 2021 - 2027

13. 1. 2021

Zápis

Prezenční listina

Tabulka problémů a potřeb

 

Jednání odborné pracovní skupiny
VZDĚLÁVÁNÍ A SOC. ZDR. OBLAST

Příprava strategie ITI 2021 - 2027

14. 1. 2021

Zápis

Prezenční listina

Tabulka problémů a potřeb

 

Jednání odborné pracovní skupiny
CESTOVNÍ RUCH, KULTURNÍ
A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ

Příprava strategie ITI 2021 - 2027

14. 1. 2021

Zápis

Prezenční listina

Tabulka problémů a potřeb

 

Jednání horizontální pracovní skupiny

Kulatý stůl č. 1 - hodnotící kritéria

Příprava strategie ITI 2021 - 2027

16. 6. 2021

Zápis

Prezenční listina

 

Jednání horizontální pracovní skupiny

Kulatý stůl č. 2 - kritéria

Příprava strategie ITI 2021 - 2027

25. 10. 2021

Zápis

Prezenční listina

 

Integrovaná strategie pro ITI
Pražské metropolitní oblasti

pro období 2021 - 2027

neschválený draft dokumentu 

1. 1. 2022 

Stáhnout

 

Jednání horizontální pracovní skupiny

Kulatý stůl č. 3 - kritéria

Příprava strategie ITI 2021 - 2027

2. 3. 2022

Zápis

Prezenční listina

 

Sběr projektů ITI PMO 2021+ 

 

Příprava strategie ITI 2021 - 2027

8. 3. 2021 -  9.4.2021 

Stáhnout

 

Panelová diskuze

Příprava Strategie ITI PMO 2021+

Pozvánka

4. 3. 2021 - prezentace

Stáhnout

 

Seznam obcí
Pražské metropolitní oblasti
2021–2027
 

Stáhnout

 

Mid-term evaluace
Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti
2014–2020


Stáhnout

 

Role pracovních skupiny

Příprava Strategie ITI PMO 2021+

 

Stáhnout