Metodické příručky ITI Pražské metropolitní oblasti

   

Hodnotící kritéria
Řídícího výboru ITI           

verze 1.0
platný od 11. 8. 2022

Stáhnout

   

Podklad ke kritériím pro
udržitelný cestovní ruch

verze 1.0
platný od 24. 8. 2022

Stáhnout

   

Interní operační manuál
nositele ITI PMO


verze 1.1
platný od 1. 8. 2022

Stáhnout