Cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví

Hlavní cíl: 

Vyvážené využití turistického potenciálu Pražské metropolitní oblasti pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu.

Praha dá letos na granty v cestovním ruchu 17,91 milionu korun - TTG – vše o cestovním ruchu

 

Specifický cíl 4.1 Rozšířit kvalitní nabídku turistických atraktivit s navazujícími službami, včetně obnovy a záchrany kulturních památek, které budou dobře dopravně dostupné

Opatření a aktivity:

4.1.1 Oprava kulturních památek k jejich využití v cestovním ruchu      

 •    Revitalizace památkově chráněných objektů včetně přírodních prvků
 •    Oprava a rekonstrukce církevních památek a objektů

4.1.2 Kvalitní dopravní dostupnost turistických atraktivit v PMO s preferencí využití VHD

 •    Zvýšení dostupnosti VHD v hůře obsloužených oblastech PMO při zachování finanční udržitelnosti
 •    Rozšiřování sítě drážní VHD včetně zázemí VHD
 •    Výstavba a zkvalitnění sítě cyklostezek a cyklotras, integrace cyklodopravy do dopravního systému PMO a její napojení na klíčové služby a instituce
 •    Podpora pěší dopravy jako součásti delších cest i lokálních propojení

4.1.3 Doplnění veřejných služeb v cestovním ruchu

 •    Podpora služeb concierge jako komplexního a profesionálního servisu poskytovaného turistům přijíždějícím do PMO (komplexní balíček služeb – např. zajištění ubytování, dopravy,
      jízdenek VHD, vstupenek na různé akce konané v období pobytu klienta a dalších služeb za účelem uspokojování přání klienta)
 •    Zkvalitnění služeb pro turisty i místní obyvatele
 •    Půjčovny kol
 •    Budování návštěvnických, informačních a edukačních center
 •    Budování a revitalizace sítě značení páteřních turistických tras
 •    Propojená a otevřená řešení navigačních systémů měst, obcí, turistických oblastí a lokalit
 •    Rozšíření sítě naučných stezek a deturistifikace centra
 •    Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu s preferencí integrovaných řešení

4.1.4 Revitalizace a budování nových turistických atraktivit a navázané infrastruktury (muzea, expozice, knihovny)

 •    Revitalizace budov za účelem vybudování muzei, expozic a knihoven
 •    Budování infrastruktury pro konzervaci a restaurování sbírek a fondů
 •    Budování depozitářů, technického zázemí a vybavení muzeí a knihoven
 •    Evidence a dokumentace sbírkových fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software
 •    Rozvoj kulturní infrastruktury mimo centrum města včetně brownfield developmentu
 •    Modernizace expozic za účelem zvýšení jejich atraktivity