Ukončené výzvy ITI 2021+

Výzva č. 1:
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Výzva

Výzva č. 2:
Multimodální osobní doprava

Výzva

Výzva č. 3:
Telematika pro veřejnou dopravu

Výzva

Výzva č. 4:
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

Výzva

Výzva č. 5:
Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

Výzva

Výzva č. 6:
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Výzva

Výzva č. 7:
Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

Výzva

Výzva č. 8:
Muzea

Výzva

Výzva č. 9:
Knihovny

Výzva

Výzva č. 10:
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Výzva

Výzva č. 11:
Památky

Výzva

Výzva č. 12:
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu II

Výzva

Výzva č. 13:
Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu II

Výzva

Výzva č. 14:
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II

Výzva

Výzva č. 15:
E-Government

Výzva

Výzva č. 16:
Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu III

Výzva

Výzva č. 17:
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu III

Výzva

Výzva č. 18:
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu II

Výzva

Výzva č. 19:
Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)

Výzva

Výzva č. 20:
ITS - Dopravní telematika


Výzva

Výzva č. 21:
Snížení energetické náročnosti veřejných
objektů I

Výzva

Výzva č. 22:
Snížení energetické náročnosti veřejných objektů II

Výzva

Výzva č. 23:
Dopravní telematika II


Výzva

Výzva č. 24:
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu IV

Výzva