Postup pro získání dotace ITI PMO
Detailní postup pro vydání Vyjádření ITI PMO pro projekty IROP (viz bod 5).