Pracovní skupiny ITI

Organizace pro odborné zastoupení v Pracovních skupinách Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní

  • Oblast doprava

         - Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Sekce infrastruktury – Kancelář dopravní infrastruktury)

         - Zástupce Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí

         - Odbor dopravy MHMP

         - Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

         - Odbor veřejné mobility Krajského úřadu Středočeského kraje 

         - Dopravní podnik hl. m. Prahy

         - Integrovaná doprava Středočeského kraje

         - Technická správa komunikací hl. m. Prahy

         - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

         - Operátor ICT

  • Oblast veřejná prostranství, životní prostředí

         - Odbor ochrany prostředí MHMP

         - Odbor životního prostředí SČK

         - Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Sekce plánování města – Kancelář krajiny a zelené infrastruktury)

         - Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje

  • Oblast kultury a cestovního ruchu

         - Odbor kultury a cestovního ruchu MHMP

         - Prague City Tourism

         - Odbor kultury a památkové péče SČK

         - Středočeská centrála cestovního ruchu

Zápisy z jednání PS

Plnící a dobíjecí stanice
prezentace

Nízkoemisní a bezemisní vozidla
prezentace

 

19.10.2022 - zápis z jednání

Cyklodoprava
prezentace

Telematika
prezentace

P+R
prezentace

19. 10. 2022 - zápis z jednání

Bezpečnost v dopravě
prezentace 


3. 11. 2022 - zápis z jednání

Veřejná prostranství
prezentace3. 11. 2022 - zápis z jednání

Muzea
prezentace

Knihovny
prezentace

2. 11. 2022 - zápis z jednání

Cestovní ruch
prezentace

Památky
prezentace

8. 11. 2022 - zápis

Bezpečnost v dopravě II
prezentace29. 11. 2022 - zápis z jednání

E-government

 


30. 11. 2022 - zápis z jednání

Plnící a dobíjecí stanice II + III

Nízkoemisní a bezemisní vozidla II + III
prezentace

15. 12. 2022 - zápis z jednání

Cestovní ruch II
prezentace

 

16. 12. 2022 - zápis z jednání

Tramvaje a ITS
prezentace

 

25. 1. 2023 - zápis z jednání

Životní prostředí
prezentace

 

29. 3. 2023 - zápis z jednání

Statut, jednací řád a etický kodex
PS ŘV ITI

 

stáhnout

ITS II

 

20. 9. 2023 - zápis z jednání

Vozidla IV
prezentace

 

27. 2. 2024 - zápis z jednání