PRAŽSKÁ METROPOLITNÍ OBLAST V ROCE 2023:
BLÍZKO DO ŠKOL, POHODLNĚ DO PRÁCE, BEZPEČNĚ DOMA!

Vize Pražské metropolitní oblasti představuje cílený a žádoucí budoucí stav v časovém horizontu 2023 a v navazujícím období, kdy budou naplňovány stanovené cíle ve Strategii ITI. Pražská metropolitní oblast není homogenním a uceleným prostorem se společnými rysy, naopak se jedná o velmi koncentrované území Prahy s kumulací ekonomických a administrativních funkcí s řadou problémů v oblasti životního prostředí, obklopené prstencem rezidenčního zázemí s požadavky vyplývajícími z dynamicky rostoucího počtu obyvatel.  

Tato situace vyvolává požadavky na přizpůsobování infrastrukturních kapacit a nabídky služeb jak v Praze samotné, tak v jejím zázemí. Vzhledem k intenzivnímu pohybu obyvatel mezi Prahou a obcemi Středočeského kraje je nutné také přizpůsobit infrastrukturu, která obě území vzájemně propojuje. V neposlední řadě je nutné posílit koordinovaný přístup v řešení protipovodňové problematiky, protože se jedná o území propojené povodími hlavních řek.

Zjistit více

 

 

Kalendář

PO ÚT ST ČT SO NE
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Novinky

Realizace projektů prostřednictvím nástroje ITI v Pražské metropolitní oblasti v roce 2020 - další dokončené projekty

Mezi dalšími dokončenými projekty v rámci ITI PMO je 5 projektů v oblasti vzdělávání. Nástroj ITI PMO přispěl k modernizaci a zlepšení technického vybavení vzdělávacího centra stavebních oborů ve Středním odborném učilišti stavebním v Benešově. Dále došlo k vytvoření odborných učeben ve školách v Líbeznicích a Unhošti a častečně též díky finančním prostředkům nástroje ITI PMO vznikly nové školní pavilony v Tuchlovicích a Třebotově.

05/2019 ZŠ budova č.58 na nám. T.G. Masaryka v Unhošti - nové učebny http://www.muunhost.cz/assets/File.ashx?id_org=17449&id_dokumenty=55563

9/2019 Slavnostní otevření nové budovy školy v Třebotově http://www.obectrebotov.cz/assets/File.ashx?id_org=17039&id_dokumenty=1859

12/2019 Škola pro 21. století v Líbeznicích https://www.libeznice.cz/sites/default/files/2020/01/lz_prosinec19_web.pdf

05/2020 Vzdělávací centrum stavebních oborů https://sousbn.cz/o-skole/vzdelavaci-centrum-stavebnich-oboru-2/

6/2020 Slavnostní otevření a prohlídka nového pavilonu školy v Tuchlovicích https://www.zstuchlovice.cz/skola/aktuality/slavnostni-otevreni-a-prohlidka-noveho-pavilonu-skoly-223cs.html

Mapa vymezení ITI