Parkovací dům Kralupy nad Vltavou

11. prosince 2023

Z prostředků ITI PMO byla zafinancována výstavba parkovacího domu v Kralupech nad Vltavou.

V Kralupech nad Vltavou byl zprovozněn nový parkovací dům poblíž železniční stanice, otevřený od 14. února 2022. Cílem je podpora dojíždění obyvatel do Prahy, přičemž parkovací kapacita činí 350 míst pro osobní automobily a 120 míst pro jízdní kola.

Parkovací dům je součástí širšího plánu města na zlepšení parkovací situace a snížení dopravního tlaku v centrálních oblastech. Kromě běžných parkovacích míst jsou zde instalovány i nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola, což reflektuje rostoucí trend elektromobility.

Vedení města, v čele se starostou Markem Czechmannem, vyjádřilo naději, že nový parkovací dům přiláká řidiče z okolních oblastí, což by mělo přispět k uvolnění parkovacího prostoru v hustě osídlených čtvrtích. Současně byl v lednu zaveden systém parkovacích karet, umožňující dlouhodobější využití parkovacího domu, avšak s požadavkem každodenního vyparkování. Poskytuje i možnosti krátkodobého parkování pro návštěvníky města, čímž podporuje místní obchod a turistiku.

Celkově se jedná o strategický krok pro zlepšení dopravní situace a podporu udržitelné mobility v Kralupech nad Vltavou.