PRAŽSKÁ METROPOLITNÍ OBLAST V ROCE 2023:
BLÍZKO DO ŠKOL, POHODLNĚ DO PRÁCE, BEZPEČNĚ DOMA!

Vize Pražské metropolitní oblasti představuje cílený a žádoucí budoucí stav v časovém horizontu 2023 a v navazujícím období, kdy budou naplňovány stanovené cíle ve Strategii ITI. Pražská metropolitní oblast není homogenním a uceleným prostorem se společnými rysy, naopak se jedná o velmi koncentrované území Prahy s kumulací ekonomických a administrativních funkcí s řadou problémů v oblasti životního prostředí, obklopené prstencem rezidenčního zázemí s požadavky vyplývajícími z dynamicky rostoucího počtu obyvatel.  

Tato situace vyvolává požadavky na přizpůsobování infrastrukturních kapacit a nabídky služeb jak v Praze samotné, tak v jejím zázemí. Vzhledem k intenzivnímu pohybu obyvatel mezi Prahou a obcemi Středočeského kraje je nutné také přizpůsobit infrastrukturu, která obě území vzájemně propojuje. V neposlední řadě je nutné posílit koordinovaný přístup v řešení protipovodňové problematiky, protože se jedná o území propojené povodími hlavních řek.

Zjistit více

 

 

Novinky

Pozvánka na panelovou diskusi Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 4. 3. 2021 online od 18 h

Co je to nástroj ITI a čím se odlišuje od jiných programů?  Co znamenají integrovaná řešení a k čemu slouží?  Jaký má význam multimodalita v Pražské metropolitní oblasti?

Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte 4. 3. 2021 v 18 hod. v panelové diskusi pořádané online Nositelem strategie ITI Pražské metropolitní oblasti. Diskutovat budou odborníci z oblastí Dopravy, Životního prostředí, Cestovního ruchu, Kultury, Vzdělávání a sociálně – zdravotní oblasti.

V současné době vzniká strategická část Integrované strategie pražské metropolitní oblasti pro období 2021 – 2027. Panelová diskuse je součástí participační části tvorby tohoto dokumentu. Rádi bychom publiku představili proces tvorby, cíle a problémy dokumentu, který je podkladem pro čerpání finančních prostředků v tomto specificky definovaném území.

Budeme rádi, pokud se k nám připojíte na odkaze:

 Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

Název: Panelová diskuze: Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 2021–2027
Čas: 4. 3. 2021 18:00:00

Mapa vymezení ITI