PRAŽSKÁ METROPOLITNÍ OBLAST V ROCE 2023:
BLÍZKO DO ŠKOL, POHODLNĚ DO PRÁCE, BEZPEČNĚ DOMA!

Vize Pražské metropolitní oblasti představuje cílený a žádoucí budoucí stav v časovém horizontu 2023 a v navazujícím období, kdy budou naplňovány stanovené cíle ve Strategii ITI. Pražská metropolitní oblast není homogenním a uceleným prostorem se společnými rysy, naopak se jedná o velmi koncentrované území Prahy s kumulací ekonomických a administrativních funkcí s řadou problémů v oblasti životního prostředí, obklopené prstencem rezidenčního zázemí s požadavky vyplývajícími z dynamicky rostoucího počtu obyvatel.  

Tato situace vyvolává požadavky na přizpůsobování infrastrukturních kapacit a nabídky služeb jak v Praze samotné, tak v jejím zázemí. Vzhledem k intenzivnímu pohybu obyvatel mezi Prahou a obcemi Středočeského kraje je nutné také přizpůsobit infrastrukturu, která obě území vzájemně propojuje. V neposlední řadě je nutné posílit koordinovaný přístup v řešení protipovodňové problematiky, protože se jedná o území propojené povodími hlavních řek.

Zjistit více

 

 

Kalendář

PO ÚT ST ČT SO NE
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Novinky

Revize výzvy č. 50 IROP

Dne 4. srpna 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 50 „Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI“.  Předmětem této revize je posunutí data ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 12. 2019, upřesnění platnosti výzvy integrovaného nástroje ITI ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy Řídicího orgánu IROP, úprava rozsahu a obsahu některých povinných příloh žádosti o podporu, doplnění či upřesnění způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, včetně úpravy dokladování způsobilých výdajů, upřesnění metodických listů některých indikátorů, aktualizace vzoru Podmínek právního aktu a Studie proveditelnosti. Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 50 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k dané výzvě je uveden na začátku obou těchto dokumentů.  

Aktualizovaná verze výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce dostupná zde:

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-ITI

Mapa vymezení ITI