PRAŽSKÁ METROPOLITNÍ OBLAST V ROCE 2023:
BLÍZKO DO ŠKOL, POHODLNĚ DO PRÁCE, BEZPEČNĚ DOMA!

Vize Pražské metropolitní oblasti představuje cílený a žádoucí budoucí stav v časovém horizontu 2023 a v navazujícím období, kdy budou naplňovány stanovené cíle ve Strategii ITI. Pražská metropolitní oblast není homogenním a uceleným prostorem se společnými rysy, naopak se jedná o velmi koncentrované území Prahy s kumulací ekonomických a administrativních funkcí s řadou problémů v oblasti životního prostředí, obklopené prstencem rezidenčního zázemí s požadavky vyplývajícími z dynamicky rostoucího počtu obyvatel.  

Tato situace vyvolává požadavky na přizpůsobování infrastrukturních kapacit a nabídky služeb jak v Praze samotné, tak v jejím zázemí. Vzhledem k intenzivnímu pohybu obyvatel mezi Prahou a obcemi Středočeského kraje je nutné také přizpůsobit infrastrukturu, která obě území vzájemně propojuje. V neposlední řadě je nutné posílit koordinovaný přístup v řešení protipovodňové problematiky, protože se jedná o území propojené povodími hlavních řek.

Zjistit více

 

 

Novinky

Projekty ITI v realizaci

Ke dni 30. května 2018 je v realizaci 16 projektů podpořených v rámci ITI. Konkrétně se jedná o 4 projekty mateřských škol, 2 projekty základních škol a 4 projekty středních škol. V oblasti udržitelné dopravy se realizují 3 projekty terminálů a parkovišť P+R a 3 projekty rekonstrukcí silnic. Sourhnná výše příspěvku EU na tyto projety je cca 683 milionů Kč.

Mapa vymezení ITI