Dotazy zasílejte na e-mail: iti@praha.eu

Výkonný tým nositele ITI

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor evropských fondů
Rytířská 406/10, 11000 Praha 1, Staré Město

Mgr. Tereza Šmídová

manažer strategie ITI 2021+
tereza.smidova@praha.eu
+420 777 549 097

Mgr. Kristina Hapková Kleinwächterová

manažer strategie ITI 2014 - 2020
kristina.hapkova.kleinwachterova@praha.eu
+420 236 00 2890
+420 778 766 893 

Podatelna: Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00

Po–Čt: 8.00 -18.00 hod.
Pá: 8.00 -16.00 hod.
posta@praha.eu
Fax: 236 00 7157

ID datové schránky: 48ia97h

 

                     

Zprostředkující subjekt ITI

Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01

Ing. David Blažek
projektový manažer ZS ITI
David.Blazek@praha.eu
+420 236 00 3214
+420 778 498 733

Ing. Andrea Rusinková, DiS.
projektový manažer ZS ITI
andrea.rusinkova@praha.eu
+420 236 00 2963

 

Projekt řízení ITI Pražské metropolitní oblasti III (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000232) je financován z Operačního programu Technická pomoc a jeho cílem je zajištění řízení a realizace Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti v rámci nositele ITI. Jedná se o projekt navazující na projekty Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti II. (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000122) a Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000077).

Projekt Zajistění výkonu funkce ZS ITI PMO III (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/00000250) je financován z Operačního programu Technická pomoc a jeho cílem je efektivní zajištnění činnosti a chodu zprostředkujícího subjektu ITI Pražské metropolitní oblasti . Jedná se o projekt navazující na projekty Zajištění výkonu funkce ZS ITI PMO II. (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/00000158) a Zajištění výkonu funkce zprostředkujícího subjektu ITI Pražské metropolitní oblasti (CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000083).