Metodické příručky ITI Pražské metropolitní oblasti

 

Operační manuál nositele ITI

verze 1.4

platný od 28. 3. 2018

Stáhnout

 

 

 

   

Hodnotící kritéria Řídícího výboru ITI

verze 1.0

platný od 11. 8. 2022

Stáhnout

 

   

Podklad ke kritériím pro
udržitelný cestovní ruch

verze 1.0

platný od 24. 8. 2022

Stáhnout