Metodické příručky ITI Pražské metropolitní oblasti

   

Hodnotící kritéria Řídícího výboru ITI           

 


verze 1.0
platný od 11. 8. 2022

Stáhnout

   

Podklad ke kritériím pro udržitelný
cestovní ruch

verze 1.0
platný od 24. 8. 2022

Stáhnout