Zápisy z jednání pracovních skupin Řídícího výboru ITI                                                          

Vozidla + Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu                                                                                                          

 Datum jednání pracovních skupin:   18. 10. 2022
 Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu - prezentace:    Zobrazit
 Vozidla - prezentace:    Zobrazit
 Zápis z pracovních skupin:    Zobrazit

 

P+R + Cyklodoprava + Telematika

 Datum jednání pracovních skupin:                                                  19. 10. 2022
 P+R - prezentace:         Zobrazit
 Cyklodoprava - prezentace:   Zobrazit
 Telematika - prezentace:   Zobrazit
 Zápis z pracovních skupin:   Zobrazit