AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY
Výzva č. 23 Dopravní telematika II

        Zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

        Ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

      1. 9. 2023 – 15:00

    14. 9. 2023 – 15:00

        Téma:

 

    ITS

       Jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:

 

    20. 9. 2023 – 10:00

 

        Hodnotící kritéria Řídícího výboru ITI:

 

 

    Zobrazit

  Výzva č. 23 Dopravní telematika II
 

Stáhnout

  Projektový záměr k výzvě č. 23
  – editovatelný

Stáhnout