Integrovaná strategie ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI

aktualizace příloh 6.1 a 6.2 ke dni 3. 10. 2019

3. 10. 2019

Stáhnout

 

   

Mapa Pražské metropolitní oblasti

20. 9. 2021

Stáhnout

 

 

   

Harmonogram výzev

(aktualizovaná verze září 2019)

3. 10. 2019

Stáhnout

 

Mid-term evaluace strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

 

28. 6. 2019

Stáhnout

Integrovaná strategie pro ITI PMO

aktualizace úvodu a implementační části ISg

aktualizace příloh 6.1 a 6.2 k březnu 2020

31. 3. 2020

Stáhnout

Integrovaná strategie pro ITI PMO

aktualizace přílohy 6.1 k červnu 2021

21. 6. 2021

 

Stáhnout