Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI

aktualizace příloh 6.1, 6.2 a textové části na str. 92, ke dni 6. 6. 2019

6. 6. 2019

Stáhnout

 

   

Mapa Pražské metropolitní oblasti

14. 12. 2016

Stáhnout

 

 

   

Harmonogram výzev

(aktualizovaná verze květen2019)

21. 5. 2019

Stáhnout

 

Mid-term evaluace strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

 

28. 6. 2019

Stáhnout