Workshop k přípravě návrhové části ISg ITI PMO 2021 - 2027 - VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST - 14. 1. od 9 h

14.1.2021
Workshop k přípravě Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti (ISg ITI PMO) pro období 2021 – 2027
Dovolujeme si Vás pozvat na workshop konaný v rámci spolupráce při přípravě Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti (ISg ITI PMO) pro období 2021 – 2027. Workshop se bude věnovat tvorbě strategických cílů a specifických cílů k Návrhové části ISg pro oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne jednání on-line skrze platformu MS Teams, workshop se můžete připojit skrze odkaz níže.
 
Vzdělávání, sociální a zdravotní oblast v termínu 14. 1. 2021 od 9 h - Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.