AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY
Výzva č. 24: Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu IV

        Zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

        Ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

      5. 2. 2024 – 15:00

    16. 2. 2024 – 15:00

        Téma:

 

    Vozidla IV

       Jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:
       (čas a místo budou uvedeny v pozvánce)

 

    27. 2. 2024

 

        Hodnotící kritéria Řídícího výboru ITI:

 

 

    Zobrazit

  Výzva č. 24: Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu IV

Stáhnout

  Projektový záměr k výzvě č. 24
  – editovatelný

Stáhnout