AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Výzva č. 21 Snížení energetické náročnosti veřejných objektů
Vazba na SC OPŽP: 
Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

 

        Zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:   

        Ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 

 

        28. 2. 2023 - 15:00

        16. 3. 2023 - 15:00

        Téma: 

 

        Životní prostředí

        Jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI: 

 

        29. 3. 2023

        Hodnotící kritéria Řídícího výboru ITI: 

 

         Zobrazit

  Výzva č. 21

Stáhnout

  Projektový záměr k výzvě č. 21
  - editovatelný

Stáhnout

 

Výzva č. 22 Snížení energetické náročnosti veřejných objektů
Vazba na SC OPŽP: 
1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémových přístupům

 

        Zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

        Ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

    28. 2. 2023 - 15:00

    16. 3. 2023 - 15:00

        Téma:

 

     Životní prostředí

        Jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:

 

     29. 3. 2022

         Hodnotící kritéria Řídícího výboru ITI:

 

     Zobrazit

  Výzva č. 22

Stáhnout

  Projektový záměr k výzvě č. 22
  - editovatelný

Stáhnout