Aktualizován harmonogram výzev ITI PMO 2014 - 2020

28. dubna 2022

Na odkazu níže naleznete aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2021.

Na závěr období budou ke konci května vyhlášeny dvě výzvy.

Výzva na "SILNICE" a na "P+R". Předpokládanou finanční alokaci výzvy včetně termínu pro vyhlášení navazující výzvy zprostředkujícího subjektu naleznete zde: Harmonogram výzev ITI pro rok 2021

Protipovodnova_opatreni