Novinky

Novinky

Postup pro vydání Vyjádření ŘV ITI PMO

Vážení žadatelé,

povinnou přílohou vašich žádostí o podporu do výzev ITI je Vyjádření Řídicího výboru ITI.
Žádost o vyjádření ŘV ITI PMO – v případě nevýznamných změn, nám oznamte ideálně 3 týdny před předpokládaným předložením Žádosti o podporu.

Vyjádření ŘV ITI PMO se vydává na projektový záměr předložený do výzvy ITI, pokud v záměru nastaly změny, zašlete společně s žádostí o vydání Vyjádření také změnový projektový záměr (s vyznačením změn). V případě, že se PZ významným způsobem liší od schváleného PZ v seznamu projektů, je nutné opětovné posouzení ŘV ITI PMO, zda je PZ stále v souladu se Strategií ITI PMO.

Za nevýznamné změny je považováno:

          - navýšení indikátoru,
          - snížení požadované finanční alokace,
          - prodloužení harmonogramu projektu o méně než 1 rok

Celý postup je zveřejněn ZDE.

 V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat, rády vše vysvětlíme!

Vyhlášení výzev ITI 2021+

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v oblasti Nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

Více viz aktuální výzvy.

Logo ITI

Byl aktualizován Seznam strategických projektů OPD3

Aktuální seznam strategických projektů OPD3 naleznete ZDE.

Školství a sociální problematika

Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás informovat, že je nadále v platnosti informace, že v rámci ITI Pražské metropolitní oblasti nedisponujeme finanční alokací pro oblast školství a sociální problematiky.

Logo ITI

Vyhlášení výzev ITI 2021+

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v rámci operačního programu Životní prostředí.

Více viz aktuální výzvy.

Vyhlášení výzev ITI 2021+

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v rámci operačního programu Doprava.

Více viz aktuální výzvy.

Opd

Vyhlášení výzev ITI 2021+

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v oblasti dopravy a cestovního ruchu.

Více viz aktuální výzvy.

Logo ITI

Vyhlášení výzev ITI 2021+

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v oblasti dopravy a e-Governementu.

Více viz aktuální výzvy.

Logo ITI