Vyhlášení výzev ITI 2021+

5. února 2024

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v oblasti Nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

Více viz aktuální výzvy.

Logo ITI