Postup pro vydání Vyjádření ŘV ITI PMO

29. února 2024

Vážení žadatelé,

povinnou přílohou vašich žádostí o podporu do výzev ITI je Vyjádření Řídicího výboru ITI.
Žádost o vyjádření ŘV ITI PMO – v případě nevýznamných změn, nám oznamte ideálně 3 týdny před předpokládaným předložením Žádosti o podporu.

Vyjádření ŘV ITI PMO se vydává na projektový záměr předložený do výzvy ITI, pokud v záměru nastaly změny, zašlete společně s žádostí o vydání Vyjádření také změnový projektový záměr (s vyznačením změn). V případě, že se PZ významným způsobem liší od schváleného PZ v seznamu projektů, je nutné opětovné posouzení ŘV ITI PMO, zda je PZ stále v souladu se Strategií ITI PMO.

Za nevýznamné změny je považováno:

          - navýšení indikátoru,
          - snížení požadované finanční alokace,
          - prodloužení harmonogramu projektu o méně než 1 rok

Celý postup je zveřejněn ZDE.

 V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat, rády vše vysvětlíme!