Kalendář událostí

Pozvánka na workshopy v rámci spolupráce při přípravě Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti (ISg ITI PMO) pro období 2021 – 2027

Dovolujeme si Vás pozvat na workshopy konané v rámci spolupráce při přípravě Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti (ISg ITI PMO) pro období 2021 – 2027. Workshopy se budou věnovat tvorbě strategických cílů a specifických cílů k Návrhové části ISg pro jednotlivé ooblasti. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne jednání on-line skrze platformu MS Teams. Na jednotlivé workshopy se můžete připojit skrze odkazy níže.

Doprava v termínu od 13. 1. 2021 od 9 h- Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Životní prostředí v termínu 13. 1. 2021 od 13 h - Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Vzdělávání, sociální a zdravotní oblast v termínu 14. 1. 2021 od 9 h - Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví v termínu 14. 1. 2021 od 13 h - Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 

 

 

Další úspěšně ukončené projekty financované skrze nástroj ITI Pražské metropolitní oblasti

V Dolních Břežanech proběhlo 1.9. 2020 slavnostní otevření Mateřské školy (více informací dostupných zde: http://www.dolnibrezany.cz/slavnostni-otevreni-nove-materske-skoly/d-17151

V Kladně se rozrostl vozový park o další CNG autobusy (více informací zde: https://kladenskelisty.cz/216521/foto-prvnich-14-novych-autobusu-bylo-v-kladne-slavnostne-predano/

Realizace projektů prostřednictvím nástroje ITI v Pražské metropolitní oblasti v roce 2020 - další dokončené projekty

Mezi dalšími dokončenými projekty v rámci ITI PMO je 5 projektů v oblasti vzdělávání. Nástroj ITI PMO přispěl k modernizaci a zlepšení technického vybavení vzdělávacího centra stavebních oborů ve Středním odborném učilišti stavebním v Benešově. Dále došlo k vytvoření odborných učeben ve školách v Líbeznicích a Unhošti a častečně též díky finančním prostředkům nástroje ITI PMO vznikly nové školní pavilony v Tuchlovicích a Třebotově.

05/2019 ZŠ budova č.58 na nám. T.G. Masaryka v Unhošti - nové učebny http://www.muunhost.cz/assets/File.ashx?id_org=17449&id_dokumenty=55563

9/2019 Slavnostní otevření nové budovy školy v Třebotově http://www.obectrebotov.cz/assets/File.ashx?id_org=17039&id_dokumenty=1859

12/2019 Škola pro 21. století v Líbeznicích https://www.libeznice.cz/sites/default/files/2020/01/lz_prosinec19_web.pdf

05/2020 Vzdělávací centrum stavebních oborů https://sousbn.cz/o-skole/vzdelavaci-centrum-stavebnich-oboru-2/

6/2020 Slavnostní otevření a prohlídka nového pavilonu školy v Tuchlovicích https://www.zstuchlovice.cz/skola/aktuality/slavnostni-otevreni-a-prohlidka-noveho-pavilonu-skoly-223cs.html