AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY
Výzva č. 19 Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)

        Zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:   

        Ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 

 

         5. 1. 2023 - 15:00

        19. 1. 2023 - 15:00

        Téma: 

 

        Tramvaje

        Jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI: 

 

        25. 1. 2023

        Hodnotící kritéria Řídícího výboru ITI: 

 

         Zobrazit

  Výzva č. 19 Infrastruktura městské
  drážní dopravy (novostavby)

Stáhnout

  Projektový záměr k výzvě č. 19
  - editovatelný

Stáhnout

 

Výzva č. 20 ITS - Dopravní telematika

        Zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

        Ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

     5. 1. 2023 - 15:00

    19. 1. 2023 - 15:00

        Téma:

 

     ITS

        Jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:

 

     25. 1. 2022

         Hodnotící kritéria Řídícího výboru ITI:

 

     Zobrazit

  Výzva č. 20 ITS - Dopravní
  telematika

Stáhnout

  Projektový záměr k výzvě č. 20
  - editovatelný

Stáhnout