Zápisy z jednání pracovních skupin ŘV ITI PMO

Plnící a dobíjecí stanice
prezentace

Nízkoemisní a bezemisní vozidla
prezentace

 

19.10.2022 - zápis z jednání

Cyklodoprava
prezentace

Telematika
prezentace

P+R
prezentace

19. 10. 2022 - zápis z jednání

Bezpečnost v dopravě
prezentace 


3. 11. 2022 - zápis z jednání

Veřejná prostranství
prezentace3. 11. 2022 - zápis z jednání

Muzea
prezentace

Knihovny
prezentace

2. 11. 2022 - zápis z jednání

Cestovní ruch
prezentace

Památky
prezentace

8. 11. 2022 - zápis

Bezpečnost v dopravě II
prezentace29. 11. 2022 - zápis z jednání

E-government

 


30. 11. 2022 - zápis z jednání

Plnící a dobíjecí stanice II + III

Nízkoemisní a bezemisní vozidla II + III
prezentace

15. 12. 2022 - zápis z jednání

Cestovní ruch II
prezentace

 

16. 12. 2022 - zápis z jednání

Tramvaje a ITS
prezentace

 

25. 1. 2023 - zápis z jednání

Životní prostředí
prezentace

 

29. 3. 2023 - zápis z jednání

Statut, jednací řád a etický kodex
PS ŘV ITI
stáhnout

 

 

ITS II

 

20. 9. 2023 - zápis z jednání