Vyhlášení výzev ITI 2021+

19. září 2022

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v oblasti kultury a cestovního ruchu.

Více viz aktuální výzvy.

Logo ITI