Vyhlášení výzev ITI 2021+

1. listopadu 2022

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v oblasti dopravy a e-Governementu.

Více viz aktuální výzvy.

Logo ITI