Vyhlášení výzev ITI 2021+

28. února 2023

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v rámci operačního programu Životní prostředí.

Více viz aktuální výzvy.