Vyhlášení výzev ITI 2021+

1. září 2023

Byla vyhlášena výzva nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v oblasti dopravní telematiky.

Více viz aktuální výzvy.

Logo ITI