Výzvy nositele ITI

Výzva č. 22 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 10. 9. 2018 - 16:00

 29. 10. 2018 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura IV

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   12. 11. 2018 - 11:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Silnice 

Nositel - Výzva č. 22 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 22 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 21 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky III.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 10. 9. 2018 - 16:00

 25. 9. 2018 - 16:00

Téma:

 

Dopravní systémy a telematika III.

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   8. 10. 2018 - 11:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Telematika

Nositel - Výzva č. 21 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telelmatiky III.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 21 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 20 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 10. 9. 2018 - 16:00

 22. 10. 2018 - 16:00

Téma:

 

Cyklodoprava

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   12. 11. 2018 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Cyklodoprava 

Nositel - Výzva č. 20 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 20 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 17 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy II.

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

  20. 8. 2018 - 16:00

 20. 9. 2018 - 16:00

Téma:

 

Terminály veřejné dopravy a P+R

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   8. 10. 2018 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Terminály a P+R

Nositel - Výzva č. 17 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 17 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 19 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 21. 5. 2018 - 16:00

 11. 6. 2018 - 16:00

Téma:

 

Základní vzdělávání

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   31. 7. 2018 - 11:00

 Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_ZŠ 

 

Revize textu výzvy k 7. 9. 2018.

Nositel - Výzva č. 19 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 19 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 18 - Budování kapacit předškolního vzdělávání II. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 21. 5. 2018 - 16:00

 11. 6. 2018 - 16:00

Téma:

 

Předškolní vzdělávání

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   31. 7. 2018 - 14:00

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_MŠ 

 

Nositel - Výzva č. 18 - Budování kapacit předškolního vzdělávání II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 18 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 16 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 23. 4. 2018 - 16:00

 14. 5. 2018 - 16:00

Téma:

 

Dopravní systémy a telematika II.

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   21. 5. 2018 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Telematika 

 

 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 16 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telelmatiky II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 16 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 14 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 9. 4. 2018 - 16:00

 9. 5. 2018 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura III

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   21. 5. 2018 - 15:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Silnice 

 

 

 

 

Revize textu výzvy k 16. 4. 2018.

Nositel - Výzva č. 14 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 14 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 13 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 23. 10. 2017 - 16:00

 13.11. 2017 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura II

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   27. 11. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Silnice 

 

 

 

Revize textu výzvy k 1. 12. 2017.

Nositel - Výzva č. 13 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 13 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 12 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

  25. 8. 2017 - 16:00

 25. 9. 2017 - 16:00

Téma:

 

Terminály veřejné dopravy a P+R

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   16. 10. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Terminály a P+R 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 12 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 12 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 15 - Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

  1. 8. 2017 - 16:00

 15. 8. 2017 - 16:00

Téma:

 

Parkoviště P+R

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   24. 8. 2017 - 9:30

 

Dokumenty:

Odkaz na výzvu ŘO OP Praha pól růstu (vč. kritérií pro hodnocení projektů):

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_P+R 

 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 15 - Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 15 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 11 - Realizace opatření pro řešení povodní - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 20. 7. 2017 - 16:00

 21. 8. 2017 - 16:00

Téma:

 

Opatření pro řešení povodní

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   4. 9. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria OPŽP, specifický cíl 1.4:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_OPŽP_SC1.4

 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 11 - Realizace opatření pro řešení povodní

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 11 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 5 - Budování protipovodňových opatření - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 30. 6. 2017 - 16:00

 7. 8. 2017 - 16:00

Téma:

 

Protipovodňová opatření

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   22. 8. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria OPŽP, specifický cíl 1.3:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_OPŽP_SC1.3

 

 

 

Nositel - Výzva č. 5 - Budování protipovodňových opatření

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 5 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 10 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 12. 6. 2017 - 16:00

 31. 7. 2017 - 16:00

Téma:

 

Dopravní systémy a telematika

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   24. 8. 2017 - 11:30

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Telematika 

 

 

Revize textu výzvy k 16. 8. 2017

Revize textu výzvy k 4. 8. 2017

Nositel - Výzva č. 10 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 10 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 9 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 12. 6. 2017 - 16:00

 31. 7. 2017 - 16:00

Téma:

 

Modernizace vozového parku

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   24. 8. 2017 - 13:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Modernizace vozového parku 

 

 

Revize textu výzvy k 27. 9. 2017

Revize textu výzvy k 4. 8. 2017

Nositel - Výzva č. 9 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 9 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 8 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 12. 6. 2017 - 16:00

 31. 7. 2017 - 16:00

Téma:

 

Cyklodoprava

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   24. 8. 2017 - 15:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Cyklodoprava 

 

Revize textu výzvy k 4. 8. 2017

Nositel - Výzva č. 8 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 8 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 7 - Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 31. 5. 2017 - 16:00

 31. 7. 2017 - 16:00

Téma:

 

Parkoviště P+R

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   24. 8. 2017 - 9:30

 

Dokumenty:

Odkaz na výzvu ŘO OP Praha pól růstu (vč. kritérií pro hodnocení projektů):

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_P+R 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 7 - Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 7 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 6 - Rozšíření technického vybavení středních škol - výzva ukončena

 

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 28. 4. 2017 - 16:00

 29. 5. 2017 - 16:00

Téma:

 

Střední vzdělávání

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   12. 6. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_SŠ 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 6 - Rozšíření technického vybavení středních škol

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 6 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 4 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol - výzva ukončena

 

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 31. 3. 2017 - 16:00

 1. 5. 2017 - 16:00

Téma:

 

Základní vzdělávání

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   22. 5. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_ZŠ 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 4 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 4 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 3 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 20. 3. 2017 - 16:00

 20. 4. 2017 - 16:00

Téma:

 

Terminály

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   9. 5. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_Terminály 

 

Nositel - Výzva č. 3 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 3 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 2 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 6. 2. 2017 - 16:00

 8. 3. 2017 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   21. 3. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_Silnice 

 

Nositel - Výzva č. 2 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 2 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 1 - Budování kapacit předškolního vzdělávání - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 30. 1. 2017 - 16:00

 1. 3. 2017 - 16:00

Téma:

 

Předškolní vzdělávání

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   20. 3. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

Odkaz na seznam schválených a náhradních projektů:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_MŠ 

Seznam schválených a náhradních projektů

Revize textu výzvy k 21. 2. 2017

Nositel - Výzva č. 1 - Budování kapacit předškolního vzdělávání_revize

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 1 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout