Vyhlášení výzev ITI 2021+

5. ledna 2023

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v rámci operačního programu Doprava.

Více viz aktuální výzvy.

Opd