Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Funkční zázemí města (zázemí města)

Spádové území města vymezené na základě funkčních vazeb.

FS

Fond soudržnosti