Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

Bude zaměřený na střední vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání, které je vázáno na regionální specifika v územním obvodu kraje. Bude součástí Regionálního akčního plánu za část vzdělávání a financován z IROP (ERDF) a OPVV (ESF). Zpracování KAP, který ponese kraj je reakcí na doporučení EK k OP VVV /IROP jako odůvodnění investic do škol v území, reakce na doporučení evaluace OP VK a potřeby koncentrovat podporu do největších priorit a to se neobejde bez konsenzu klíčových hráčů v území, role kraje ve vedení diskuse a výběru priorit je klíčová.