Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Výzva

Aktivita řídicích orgánů či zprostředkujících subjektů operačních programů či Programu rozvoje venkova vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu podle předem stanovených podmínek. Žádosti o podporu jsou přijímány ve výzvou stanoveném období.

Výzva pro integrované projekty

Jedná se o druh specifické výzvy, kterou vyhlašují ŘO pro předkládání projektů naplňujících schválené integrované strategie podle jednotlivých typů integrovaných nástrojů (výzvy jsou vloženy
do MS2014+).

Projekty naplňující schválené integrované strategie mohou být předkládány a hodnoceny řídicím orgánem i v rámci ostatních typů výzev, avšak řídicí orgán musí zajistit oddělené sledování rezervovaných alokací pro jednotlivé schválené integrované nástroje.

Výzva pro předkládání integrovaných strategií

Výzva pro nositele integrovaných nástrojů k podávání žádostí o realizaci integrované strategie rozvoje území vyhlašovaná Ministerstvem pro místní rozvoj.

Výzva nositele IN k předkládání projektových záměrů

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory k realizaci integrovaného projektu v rámci integrované strategie vyhlašovaná nositelem integrovaného nástroje.