Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Tematické cíle

¨Tematické cíle vymezené v čl. 9 obecného nařízení.

Tematický přístup

Jedná se o plošnou intervenci v rámci jedné prioritní osy programu ESI fondů.

TOP

Tematický operační program