Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území

IROP

Integrovaný regionální operační program

IS

Informační systém

ITI

Integrovaná územní investice