Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

MPIN

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020

MS2014+

Monitorovací systém pro programové období 2014-2020

MZe

Ministerstvo zemědělství