Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI

Výzva č. 30: Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy VI

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

21. 6. 2021 - 16:00

21. 6. 2021 - 16:00

21. 6. 2021 - 16:00

30. 9. 2021 - 16:00

Téma:

 

Terminály a P+R

Výzva ZS ITI - Terminály a P+R VI

Stáhnout

Výzva č. 31: Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VIII

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

21. 6. 2021 - 16:00

21. 6. 2021 - 16:00

21. 6. 2021 - 16:00

15. 10. 2021 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura

     

Výzva ZS ITI PMO - Silnice VIII

Stáhnout

Výzva č. 28 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy V

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

25. 5. 2020 - 16:00

25. 5. 2020 - 16:00

25. 5. 2020 - 16:00

30. 6. 2020 - 16:00

Téma:

 

Terminály a P+R

     

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 28 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy V

Stáhnout

Výzva č. 27: Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě IV

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

25. 5. 2020 - 16:00

25. 5. 2020 - 16:00

25. 5. 2020 - 16:00

30. 6. 2020 - 16:00

Téma:

 

Modernizace vozového parku

     

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 27 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě IV

Stáhnout

Výzva č. 29 - Rozšíření technického vybavení středních škol II

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

25. 5. 2020 - 16:00

25. 5. 2020 - 16:00

25. 5. 2020 - 16:00

17. 7. 2020 - 16:00

Téma:

 

Střední vzdělávání

     

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 29 - Rozšíření technického vybavení středních škol II

Stáhnout

Výzva č. 26 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VII

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

25. 5. 2020 - 16:00

25. 5. 2020 - 16:00

25. 5. 2020 - 16:00

31. 7. 2020 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura

     

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 26 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VII

Stáhnout

Výzva č. 24 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě III.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

14. 10. 2019 - 16:00

14. 10. 2019 - 16:00

14. 10. 2019 - 16:00

28. 11. 2019 - 16:00

Téma:

 

Modernizace vozového parku

     

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 24 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě III.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_modernizace vozového parku

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_modernizace vozového parku

Stáhnout

Výzva č. 25 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy IV.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

14. 10. 2019 - 16:00

14. 10. 2019 - 16:00

14. 10. 2019 - 16:00

31. 12. 2019 - 16:00

Téma:

 

Terminály a P+R

     

 

 Revize textu výzvy k 20. 12. 2019

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 25 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy IV.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_terminály a P+R IV.

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_terminály a P+R IV.

Stáhnout

Výzva č. 23 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu III.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

14. 10. 2019 - 16:00

14. 10. 2019 - 16:00

14. 10. 2019 - 16:00

8. 12. 2019 - 16:00

Téma:

 

Cyklodoprava

     

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 23 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu III.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_cyklodoprava

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_cyklodoprava

Stáhnout

Výzva č. 22 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VI.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

5. 8. 2019 - 16:00

5. 8. 2019 - 16:00

5. 8. 2019 - 16:00

15. 10. 2019 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura

     

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 22 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VI.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Výzva č. 20 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy III.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

1. 4. 2019 - 16:00

1. 4. 2019 - 16:00

1. 4. 2019 - 16:00

31. 7. 2019 - 16:00

Téma:

 

Terminály a P+R

     

 

Revize textu výzvy k 6. 6. 2019

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 20 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy III.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_terminály a P+R III.

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_terminály a P+R III.

Stáhnout

Výzva č. 21 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě II.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

18. 3. 2019 - 16:00

18. 3. 2019 - 16:00

18. 3. 2019 - 16:00

31. 5. 2019 - 16:00

Téma:

 

Modernizace vozového parku

     

 

Revize textu výzvy k 3. 5. 2019

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 21 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_modernizace vozového parku

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_modernizace vozového parku

Stáhnout

Výzva č. 19 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T V.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

28. 1. 2019 - 16:00

28. 1. 2019 - 16:00

28. 1. 2019 - 16:00

29. 4. 2019 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura

     

 

Revize textu výzvy k 10. 4. 2019

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 19 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T V.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Výzva č. 18 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

1. 10. 2018 - 16:00

1. 10. 2018 - 16:00

1. 12. 2018 - 16:00

15. 3. 2019 - 16:00

Téma:

 

Cyklodoprava

     

 

Revize textu výzvy k 8. 3. 2019

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 18 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_cyklodoprava

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_cyklodoprava

Stáhnout

Výzva č. 17 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

1. 10. 2018 - 16:00

1. 10. 2018 - 16:00

1. 10. 2018 - 16:00

15. 1. 2019 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura

     

 

Revize textu výzvy k 14. 12. 2018

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 17 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Výzva č. 16 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky III.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

24. 9. 2018 - 16:00

24. 9. 2018 - 16:00

24. 9. 2018 - 16:00

15. 1. 2019 - 16:00

Téma:

 

Telematika

     

 

Revize textu výzvy k 9. 11. 2018

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 16 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky III.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_telematika

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_telematika

Stáhnout

Výzva č. 15 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy II.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

31. 8. 2018 - 16:00

31. 8. 2018 - 16:00

1. 12. 2018 - 16:00

31. 1. 2019 - 16:00

Téma:

 

Terminály a P+R

     

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 15 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy II.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_terminály a P+R II.

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_terminály a P+R II.

Stáhnout

Výzva č. 14 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

 6. 8. 2018 - 16:00

 6. 8. 2018 - 16:00

 6. 8. 2018 - 16:00

30. 10. 2018 - 16:00

Téma:

 

Základní vzdělávání

     

Revize textu výzvy k 7. 9. 2018

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 14 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_ZŠ II.

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_ZŠ II.

Stáhnout

Výzva č. 13 - Budování kapacit předškolního vzdělávání II.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

 6. 8. 2018 - 16:00

 6. 8. 2018 - 16:00

 6. 8. 2018 - 16:00

30. 9. 2018 - 16:00

Téma:

 

Předškolní vzdělávání

   

 

 

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 13 - Budování kapacit předškolního vzdělávání II.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_MŠ II.

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti - ZS ITI PMO_MŠ II.

Stáhnout

Výzva č. 12 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II. - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

23. 4. 2018 - 16:00

23. 4. 2018 - 16:00

1. 6. 2018 - 16:00

31. 7. 2018 - 16:00

Téma:

 

Telematika

     

 

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 12 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_telematika

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_telematika

Stáhnout

Výzva č. 11 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III. - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

9. 4. 2018 - 16:00

9. 4. 2018 - 16:00

1. 6. 2018 - 16:00

31. 8. 2018 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura

     

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 11 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Výzva č. 10 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II. - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

1. 2. 2018 - 16:00

1. 2. 2018 - 16:00

1. 2. 2018 - 16:00

30. 4. 2018 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura

     

Revize textu výzvy k 22. 2. 2018

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 10 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Výzva č. 9 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

5. 10. 2017 - 16:00

5. 10. 2017 - 16:00

4. 12. 2017 - 16:00

29. 12. 2017 - 16:00

Téma:

 

Terminály a P+R

     

Revize textu výzvy k 3. 1. 2019

Revize textu výzvy k 17. 10. 2017

Revize textu výzvy k 10. 10. 2017

Z technických důvodů byla výzva ZS ITI č. 9 vyhlášena o 3 dny později, než bylo avizováno ve výzvě nositele ITI č. 12, tedy 5. 10. 2017.

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 9 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_terminály a P+R

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_terminály a P+R

Stáhnout

Výzva č. 7 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

28. 6. 2017 - 16:00

1. 7. 2017 - 16:00

29. 9. 2017 - 16:00

31. 10. 2017 - 16:00

Téma:

 

Modernizace vozového parku

     

Revize textu výzvy k 27. 9. 2017

Revize textu výzvy k 16. 8. 2017

Revize textu výzvy k 4. 8. 2017

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 7 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_modernizace vozového parku

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_modernizace vozového parku

Stáhnout

Výzva č. 6 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

28. 6. 2017 - 16:00

1. 7. 2017 - 16:00

9.10. 2017 - 16:00

31. 10. 2017 - 16:00

Téma:

 

Cyklodoprava

     

Revize textu výzvy k 21. 8. 2017

Revize textu výzvy k 16. 8. 2017

Revize textu výzvy k 4. 8. 2017

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 6 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_cyklodoprava

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_cyklodoprava

Stáhnout

Výzva č. 8 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

28. 6. 2017 - 16:00

1. 7. 2017 - 16:00

29. 9. 2017 - 16:00

29. 12. 2017 - 16:00

Téma:

 

Telematika

     

Revize textu výzvy k 16. 8. 2017

Revize textu výzvy k 4. 8. 2017

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 8 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_telematika

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_modernizace vozového parku

Stáhnout

Výzva č. 5 - Rozšíření technického vybavení středních škol - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

2. 5. 2017 - 16:00

2. 5. 2017 - 16:00

2. 5. 2017 - 16:00

30. 9. 2017 - 16:00

Téma:

 

Střední vzdělávání

     

Revize textu výzvy k 27. 9. 2017

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 5 - Rozšíření technického vybavení středních škol

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_střední školy

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_střední školy

Stáhnout

Výzva č. 4 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

14. 4. 2017 - 16:00

14. 4. 2017 - 16:00

17. 7. 2017 - 16:00

31. 8. 2017 - 16:00

Téma:

 

Základní vzdělávání

     

Revize textu výzvy k 18. 5. 2017

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 4 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_základní školy

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_základní školy

Stáhnout

Výzva č. 3 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

14. 4. 2017 - 16:00

14. 4. 2017 - 16:00

14. 4. 2017 - 16:00

31. 7. 2017 - 16:00

Téma:

 

Terminály

     

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 3 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_terminály

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_terminály

Stáhnout

Výzva č. 2 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+:

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

 1. 4. 2017 - 16:00

 1. 4. 2017 - 16:00

 1. 4. 2017 - 16:00

30. 6. 2017 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 2 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Výzva č. 1 - Budování kapacit předškolního vzdělávání - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

 1. 4. 2017 - 16:00

 1. 4. 2017 - 16:00

24. 4. 2017 - 16:00

30. 6. 2017 - 16:00

Téma:

 

Předškolní vzdělávání

   

 

Revize textu výzvy k 11. 4. 2017

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 1 - Budování kapacit předškolního vzdělávání

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI Pražské metropolitní oblasti_MŠ

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI PMO_MŠ

Stáhnout