Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

IOP

Integrovaný operační program

IN

Integrovaný nástroj

IPRM

Integrovaný plán rozvoje města

IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území

IROP

Integrovaný regionální operační program

IS

Informační systém

ITI

Integrovaná územní investice

JMP

Jednotné metodické prostředí

MAS

Místní akční skupina

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR