Výzvy nositele ITI

Výzva č. 37 Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy VI

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 7. 6. 2021 - 16:00

 14. 7. 2021 - 16:00

Téma:

 

Terminály a P+R VI

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   27. 7. 2021 - 10:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Terminály a P+R

Výzva č. 37 Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy VI

Stáhnout

Projektový záměr - výzva č. 37 - Terminály a P+R VI - editovatelný

Stáhnout

Výzva č. 36 Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VIII

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 4. 6. 2021 - 16:00

 18. 6. 2021 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura VIII

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   25. 6. 2021 - 10:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Silnic

Výzva č. 36 Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VIII

Stáhnout

Projektový záměr - výzva č. 36 - silnice - editovatelný

Stáhnout

Výzva č. 32 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VII - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 30. 4. 2020 - 16:00

 21. 5. 2020 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura VII

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   2. 6. 2020 - 9:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Silnice 

 

Výzva nositele č. 32

Stáhnout

Příloha č- 1 - Projektový záměr

Stáhnout

Výzva č. 35 - Rozšíření technického vybavení středních škol II - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 30. 4. 2020 - 16:00

 22. 5. 2020 - 16:00

Téma:

 

Střední vzdělávání II

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   9. 6. 2020 - 11:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_SŠ 

Výzva nositele č. 35

Stáhnout

Příloha č. 1 - Projektový záměr

Stáhnout

Výzva č. 33 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě IV - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 30. 4. 2020 - 16:00

 21. 5. 2020 - 16:00

Téma:

 

Modernizace vozového parku IV

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   2. 6. 2020 - 11:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Vozidla

Výzva nositele

Stáhnout

Příloha č. 1 - projektový záměr

Stáhnout

Výzva č. 34 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy V - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 30. 4. 2020 - 16:00

 25. 5. 2020 - 16:00

Téma:

 

Terminály a P+R V

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   2. 6. 2020 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Terminály a P+R

Výzva nositele č. 34

Stáhnout

Příloha č. 1 - Projektový záměr

Stáhnout

Výzva č. 36 - OPATŘENÍ PRO PREFERENCI POVRCHOVÉ MĚSTSKÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY V ULIČNÍM PROVOZU II - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 20. 4. 2020 - 16:00

 31. 8. 2020 - 16:00

Téma:

 

Preference ve veřejné dopravě

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:

 

V případě, že nebude předložen do příslušného data a času žádný projektový záměr, daná pracovní skupina se neuskuteční.

Předložení projektového záměru do: 

Pracovní skupina (vždy od 14 h):

30. 4. 2020 do 16 h 

14. 5. 2020

29.5. 2020 do 16 h

11. 6. 2020

30.6. 2020 do 16 h

22. 7. 2020

31.7. 2020 do 16 h

18. 8. 2020

31. 8. 2020 do 16 h

16. 9. 2020

 

Dokumenty:

Odkaz na výzvu ŘO OP Praha - pól růstu ČR (vč. kritérií pro hodnocení projektů):

 

 

 

Výzva č. 44 - OPPPR - Preference ve veřejné dopravě

Výzva č. 36 - Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu II

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 36 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 31 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy IV - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 4. 10. 2019 - 16:00

 25. 10. 2019 - 16:00

Téma:

 

Terminály a P+R IV

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   4. 11. 2019 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Terminály a P+R

 

 Revize textu výzvy k 20. 12. 2019

Výzva č. 31 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy IV.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 31 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 29 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě III - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 4. 10. 2019 - 16:00

 18. 10. 2019 - 16:00

Téma:

 

Modernizace vozového parku III

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   25. 10. 2019 - 11:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Vozidla

 

Nositel - Výzva č. 29 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě III.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 29 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 28 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu III - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 4. 10. 2019 - 16:00

 23. 10. 2019 - 16:00

Téma:

 

Cyklodoprava III

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   4. 11. 2019 - 11:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Cyklo 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 28 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu III.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 28 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 27 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VI - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 5. 8. 2019 - 16:00

 26. 8. 2019 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura VI

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   9. 9. 2019 - 11:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Silnice 

 

 

Nositel - Výzva č. 27 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T VI.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 27 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 30 - Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

  23. 5. 2019 - 16:00

 30. 9. 2019 - 16:00

Téma:

 

Preference veřejné dopravy

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:  

10. 6.; 17. 7.; 7. 8.; 4. 9.; 10. 10. 2019  - vždy od 14 h.

V případě, že nebude do příslušného data a času (viz níže) předložen žádný projektový záměr, daná pracovní skupina se neuskuteční.

 

Dokumenty:

Odkaz na výzvu ŘO OP Praha pól růstu (vč. kritérií pro hodnocení projektů):

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Preference

 

Revize textu výzvy k 19. 6. 2019

Výzva č. 30 - Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 30 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 24 - Realizace opatření pro řešení povodní II - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 23. 5. 2019 - 16:00

 31. 5. 2019 - 16:00

Téma:

 

Opatření pro řešení povodní

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   7. 6. 2019 - 11:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria OPŽP, specifický cíl 1.4

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_OPŽP_SC1.4

Nositel - Výzva č. 24 - Realizace opatření pro řešení povodní

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 24 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 25 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy III. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 1. 4. 2019 - 16:00

 26. 4. 2019 - 16:00

Téma:

 

Terminály veřejné dopravy a P+R

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   20. 5. 2019 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Terminály a P+R

 

Nositel - Výzva č. 25 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy III.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 25 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 26 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě II. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 11. 3. 2019 - 16:00

 29. 3. 2019 - 16:00

Téma:

 

Modernizace vozového parku

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   9. 4. 2019 - 11:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Vozidla 

 

Nositel - Výzva č. 26 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 26 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 23 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T V. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 28. 1. 2019 - 16:00

 22. 2. 2019 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura V

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   11. 3. 2019 - 11:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Silnice 

 

Nositel - Výzva č. 23 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T V.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 23 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 22 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 10. 9. 2018 - 16:00

 29. 10. 2018 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura IV

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   12. 11. 2018 - 11:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Silnice 

Nositel - Výzva č. 22 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T IV.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 22 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 21 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky III. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 10. 9. 2018 - 16:00

 25. 9. 2018 - 16:00

Téma:

 

Dopravní systémy a telematika III.

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   8. 10. 2018 - 11:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Telematika

Nositel - Výzva č. 21 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telelmatiky III.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 21 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 20 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 10. 9. 2018 - 16:00

 22. 10. 2018 - 16:00

Téma:

 

Cyklodoprava

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   12. 11. 2018 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Cyklodoprava 

 

Revize textu výzvy k 8. 3. 2019

Nositel - Výzva č. 20 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 20 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 17 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy II. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

  20. 8. 2018 - 16:00

 20. 9. 2018 - 16:00

Téma:

 

Terminály veřejné dopravy a P+R

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   8. 10. 2018 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Terminály a P+R

Nositel - Výzva č. 17 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 17 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 19 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 21. 5. 2018 - 16:00

 11. 6. 2018 - 16:00

Téma:

 

Základní vzdělávání

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   31. 7. 2018 - 11:00

 Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_ZŠ 

 

Revize textu výzvy k 7. 9. 2018.

Nositel - Výzva č. 19 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 19 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 18 - Budování kapacit předškolního vzdělávání II. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 21. 5. 2018 - 16:00

 11. 6. 2018 - 16:00

Téma:

 

Předškolní vzdělávání

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   31. 7. 2018 - 14:00

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_MŠ 

 

Nositel - Výzva č. 18 - Budování kapacit předškolního vzdělávání II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 18 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 16 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky II. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 23. 4. 2018 - 16:00

 14. 5. 2018 - 16:00

Téma:

 

Dopravní systémy a telematika II.

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   21. 5. 2018 - 14:00

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 Kritéria pro hodnocení ITI_Telematika

 

 

Nositel - Výzva č. 16 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telelmatiky II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 16 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 14 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 9. 4. 2018 - 16:00

 9. 5. 2018 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura III

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   21. 5. 2018 - 15:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Silnice

 

Revize textu výzvy k 16. 4. 2018.

Nositel - Výzva č. 14 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T III.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 14 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 13 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 23. 10. 2017 - 16:00

 13.11. 2017 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura II

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   27. 11. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Silnice

 

Revize textu výzvy k 1. 12. 2017.

Nositel - Výzva č. 13 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II.

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 13 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 12 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

  25. 8. 2017 - 16:00

 25. 9. 2017 - 16:00

Téma:

 

Terminály veřejné dopravy a P+R

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   16. 10. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Terminály a P+R

 

Revize textu výzvy k 3. 1. 2019

Nositel - Výzva č. 12 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 12 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 15 - Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

  1. 8. 2017 - 16:00

 15. 8. 2017 - 16:00

Téma:

 

Parkoviště P+R

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   24. 8. 2017 - 9:30

 

Dokumenty:

Odkaz na výzvu ŘO OP Praha pól růstu (vč. kritérií pro hodnocení projektů):

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_P+R 

 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 15 - Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 15 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 11 - Realizace opatření pro řešení povodní - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 20. 7. 2017 - 16:00

 21. 8. 2017 - 16:00

Téma:

 

Opatření pro řešení povodní

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   4. 9. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria OPŽP, specifický cíl 1.4:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_OPŽP_SC1.4

 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 11 - Realizace opatření pro řešení povodní

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 11 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 5 - Budování protipovodňových opatření - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 30. 6. 2017 - 16:00

 7. 8. 2017 - 16:00

Téma:

 

Protipovodňová opatření

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   22. 8. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria OPŽP, specifický cíl 1.3:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_OPŽP_SC1.3

 

 

 

Nositel - Výzva č. 5 - Budování protipovodňových opatření

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 5 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 10 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 12. 6. 2017 - 16:00

 31. 7. 2017 - 16:00

Téma:

 

Dopravní systémy a telematika

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   24. 8. 2017 - 11:30

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Telematika 

 

 

Revize textu výzvy k 16. 8. 2017

Revize textu výzvy k 4. 8. 2017

Nositel - Výzva č. 10 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 10 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 9 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 12. 6. 2017 - 16:00

 31. 7. 2017 - 16:00

Téma:

 

Modernizace vozového parku

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   24. 8. 2017 - 13:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Modernizace vozového parku 

 

 

Revize textu výzvy k 27. 9. 2017

Revize textu výzvy k 4. 8. 2017

Nositel - Výzva č. 9 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 9 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 8 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 12. 6. 2017 - 16:00

 31. 7. 2017 - 16:00

Téma:

 

Cyklodoprava

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   24. 8. 2017 - 15:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_Cyklodoprava 

 

Revize textu výzvy k 4. 8. 2017

Nositel - Výzva č. 8 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 8 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 7 - Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 31. 5. 2017 - 16:00

 31. 7. 2017 - 16:00

Téma:

 

Parkoviště P+R

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   24. 8. 2017 - 9:30

 

Dokumenty:

Odkaz na výzvu ŘO OP Praha pól růstu (vč. kritérií pro hodnocení projektů):

 

 

 

Kritéria pro hodnocení ITI_P+R 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 7 - Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 7 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 6 - Rozšíření technického vybavení středních škol - výzva ukončena

 

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 28. 4. 2017 - 16:00

 29. 5. 2017 - 16:00

Téma:

 

Střední vzdělávání

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   12. 6. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_SŠ 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 6 - Rozšíření technického vybavení středních škol

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 6 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 4 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol - výzva ukončena

 

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 31. 3. 2017 - 16:00

 1. 5. 2017 - 16:00

Téma:

 

Základní vzdělávání

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   22. 5. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_ZŠ 

 

 

 

Nositel - Výzva č. 4 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 4 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 3 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 20. 3. 2017 - 16:00

 20. 4. 2017 - 16:00

Téma:

 

Terminály

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   9. 5. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_Terminály 

 

Nositel - Výzva č. 3 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 3 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 2 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 6. 2. 2017 - 16:00

 8. 3. 2017 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   21. 3. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_Silnice 

 

Nositel - Výzva č. 2 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 2 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout

Výzva č. 1 - Budování kapacit předškolního vzdělávání - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 30. 1. 2017 - 16:00

 1. 3. 2017 - 16:00

Téma:

 

Předškolní vzdělávání

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   20. 3. 2017 - 14:00

 

Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

Odkaz na seznam schválených a náhradních projektů:

 

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_MŠ 

Seznam schválených a náhradních projektů

Revize textu výzvy k 21. 2. 2017

Nositel - Výzva č. 1 - Budování kapacit předškolního vzdělávání_revize

Stáhnout

Nositel - Výzva č. 1 - Projektový záměr_příloha č. 1

Stáhnout